Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Daphne Vlietman (“Bedrijf,” “wij” of “ons”).

Deze Disclaimer, samen met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid, regelt uw toegang tot en het gebruik van www.daphnevlietman.nl, inclusief alle inhoud, functionaliteit en diensten die worden aangeboden op of via www.daphnevlietman.nl (de “Website”), zowel als gast of geregistreerde gebruiker.

Lees de Disclaimer zorgvuldig door voordat u de Website gaat gebruiken. Door de Website te gebruiken of door te klikken om de Algemene Voorwaarden te accepteren of hiermee akkoord te gaan wanneer deze optie aan u wordt aangeboden, accepteert en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de Disclaimer. Als u niet akkoord wilt gaan met het Privacybeleid, mag u de Website niet openen of gebruiken.

Alleen voor educatieve en informatieve doeleinden

De informatie op deze Website en de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden via deze website zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden.

Geen professioneel advies

De informatie op deze Website en de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden via deze website zijn niet bedoeld als, en mogen niet worden begrepen of uitgelegd als, professioneel advies. Hoewel de werknemers en/of eigenaren van het Bedrijf professionals zijn en de verstrekte informatie op deze Website betrekking heeft op kwesties binnen het vakgebied van het Bedrijf, vervangt de informatie op deze Website niet het advies van een professional die op de hoogte is van de feiten en omstandigheden van uw individuele situatie.

We hebben ons best gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie die op deze Website wordt verstrekt en de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden, accuraat zijn en waardevolle informatie bieden. Ongeacht het tegenovergestelde mag niets dat beschikbaar is op of via deze Website worden begrepen als een aanbeveling dat u geen professionele hulp moet zoeken om uw specifieke situatie aan te pakken. Het Bedrijf beveelt uitdrukkelijk aan dat u advies zoekt bij een professional.

Noch het Bedrijf, noch enige van zijn werknemers of eigenaren zijn aansprakelijk of verantwoordelijk voor fouten of omissies op deze website of voor eventuele schade die u kunt lijden als gevolg van het niet zoeken van competent advies van een professional die bekend is met uw situatie.

Geen professioneel-cliëntrelatie

Uw gebruik van deze Website – inclusief de implementatie van suggesties die op deze Website worden vermeld en/of het gebruik van bronnen die beschikbaar zijn op deze Website – creëert geen professioneel-cliëntrelatie tussen u en het Bedrijf of een van zijn professionals.

Het Bedrijf kan u pas accepteren als cliënt wanneer we vaststellen dat er een geschiktheid is en wanneer verschillende vereisten, zoals tariefregelingen, zijn opgelost. U erkent en stemt ermee in dat we geen professioneel-cliëntrelatie hebben gecreëerd door het gebruik van deze Website.

Persoonlijke verantwoordelijkheid van de gebruiker

Door deze Website te gebruiken, aanvaardt u persoonlijke verantwoordelijkheid voor de resultaten van uw acties. U gaat ermee akkoord volledige verantwoordelijkheid te nemen voor eventuele schade die u lijdt als gevolg van het gebruik, of het niet gebruiken, van de informatie die beschikbaar is op deze Website of de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden van deze Website. U gaat akkoord met het gebruik van uw oordeel en het uitvoeren van due diligence voordat u enige actie onderneemt of enig plan of beleid uitvoert dat op deze Website wordt voorgesteld of aanbevolen.

Geen garanties

U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf geen garanties heeft gegeven over de resultaten van het nemen van enige actie, of dit nu wordt aanbevolen op deze Website of niet. Het Bedrijf biedt educatieve en informatieve hulpbronnen die bedoeld zijn om gebruikers van deze website te helpen succesvol te zijn in zaken en anderszins. U erkent echter dat uw uiteindelijke succes of falen het resultaat zal zijn van uw eigen inspanningen, uw specifieke situatie en talloze andere omstandigheden die buiten de controle en/of kennis van het Bedrijf vallen.

U erkent ook dat eerdere resultaten geen garantie zijn voor een soortgelijke uitkomst. De resultaten die door anderen zijn behaald – of het nu klanten of klanten van het Bedrijf zijn of anderszins – bij het toepassen van de principes die op deze Website worden uiteengezet, garanderen niet dat u of een andere persoon of entiteit vergelijkbare resultaten zal kunnen behalen.

Fouten en weglatingen

Deze World Wide Web Site is een openbare bron van algemene informatie die bedoeld is, maar niet beloofd of gegarandeerd, om correct, compleet en actueel te zijn. We hebben redelijke stappen genomen om ervoor te zorgen dat de informatie die in deze Website wordt verstrekt, juist is, maar we kunnen niet garanderen dat deze Website vrij is van fouten. U accepteert dat de informatie die op deze Website staat mogelijk onjuist is en gaat ermee akkoord om due diligence uit te voeren om enige informatie verkregen via deze Website en/of bronnen die erop beschikbaar zijn, te verifiëren voordat u actie onderneemt. U gaat uitdrukkelijk akkoord om niet te vertrouwen op enige informatie die op deze website staat.

Recensies

Op verschillende momenten kunnen we beoordelingen geven van producten, diensten of andere bronnen. Dit kan beoordelingen van boeken, diensten en/of softwaretoepassingen omvatten. Een dergelijke beoordeling vertegenwoordigt de oprechte meningen van de auteur van de beoordeling. De beoordeelde producten en diensten kunnen aan het Bedrijf worden geleverd als gratis of tegen een verlaagde prijs als een stimulans om een beoordeling te geven.

Ondanks eventuele kortingen zullen we eerlijke beoordelingen van deze producten

en/of diensten verstrekken. U erkent dat u uw eigen due diligence moet uitvoeren en niet uitsluitend moet vertrouwen op eventuele beoordelingen die op deze website worden verstrekt.

We zullen het bestaan van eventuele kortingen of prikkels die we hebben ontvangen in ruil voor het geven van een beoordeling van een product, bekendmaken. Als u meer informatie wilt over dergelijke kortingen en prikkels, stuur dan een e-mail naar d.vlietman@gmail.com met de titel van het beoordeelde product als onderwerpregel. We zullen via e-mail reageren en eventuele prikkels of kortingen onthullen die we in verband met een dergelijke beoordeling hebben ontvangen.

Affiliate links

Van tijd tot tijd neemt het Bedrijf deel aan affiliate marketing en kunnen affiliate links worden opgenomen op sommige van onze pagina’s. Dit betekent dat we een commissie kunnen verdienen als/u op affiliate links klikt of aankopen doet.

Als beleid zal het Bedrijf alleen affiliëren met producten, diensten, coaches, consultants en andere experts waarvan wij geloven dat ze waarde zullen bieden aan onze klanten en volgers.

Het Bedrijf zal u informeren wanneer een van de links een affiliate link vormt.

U erkent dat het uw persoonlijke verantwoordelijkheid blijft om te onderzoeken of eventuele affiliate aanbiedingen geschikt zijn voor uw bedrijf en of ze u ten goede zullen komen. U zult niet vertrouwen op enige aanbeveling, verwijzing of informatie die door het Bedrijf wordt verstrekt, maar zult in plaats daarvan uw eigen onderzoek uitvoeren en vertrouwen op uw onderzoek om te beslissen of u het affiliate product of de service wilt kopen.

Geen goedkeuringen

Van tijd tot tijd zal het Bedrijf verwijzen naar andere producten, diensten, coaches, consultants en/of experts. Een dergelijke verwijzing is niet bedoeld als goedkeuring of verklaring dat de informatie die door de andere partij wordt verstrekt, nauwkeurig is. Het Bedrijf verstrekt deze informatie als referentie voor gebruikers. Het is uw verantwoordelijkheid om uw eigen onderzoek uit te voeren en uw eigen beslissing te nemen over een dergelijk product, dienst, coach, consultant en/of expert.

Getuigenissen

Op verschillende plaatsen op deze Website vindt u getuigenissen van klanten en klanten van de producten en diensten die op deze Website of door het Bedrijf worden aangeboden. De getuigenissen zijn echte uitspraken die zijn gedaan door klanten en/of klanten en zijn oprecht overgebracht op deze Website.

Hoewel deze getuigenissen waarheidsgetrouwe uitspraken zijn over de resultaten die door deze klanten en/of klanten zijn behaald, zijn de resultaten die door deze klanten en/of klanten zijn behaald, niet noodzakelijkerwijs typisch. U erkent specifiek en gaat ermee akkoord dat de getuigenissen geen garantie zijn voor resultaten die u of iemand anders zal behalen door het gebruik van producten of diensten die op deze Website worden aangeboden of door het Bedrijf worden aangeboden.

Inkomensdisclaimer

Van tijd tot tijd kan het Bedrijf rapporteren over het succes van een van zijn bestaande of vorige klanten/klanten. De informatie over dit succes wordt nauwkeurig weergegeven door de klant. U erkent dat het eerdere succes van anderen uw succes niet garandeert.

Net als bij elk bedrijf kunnen uw resultaten variëren en zullen ze gebaseerd zijn op uw individuele capaciteit, bedrijfservaring, expertise en niveau van verlangen. Er zijn geen garanties met betrekking tot het niveau van succes dat u kunt ervaren. Er is geen garantie dat u enig inkomen zult genereren en u aanvaardt het risico dat de verdien- en inkomensverklaringen variëren per individu. Het succes van elke individu hangt af van zijn of haar achtergrond, toewijding, verlangen en motivatie.

Het gebruik van onze informatie, producten en diensten moet gebaseerd zijn op uw eigen due diligence en u gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet aansprakelijk is voor enig succes of falen van uw bedrijf dat direct of indirect verband houdt met de aankoop en het gebruik van onze informatie, producten en diensten die worden beoordeeld of geadverteerd op deze Website.

Geen garanties

HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIES OVER DE PRESTATIES OF HET FUNCTIONEREN VAN DEZE WEBSITE. HET BEDRIJF DOET BOVENDIEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, DOCUMENTEN, PROGRAMMA’S, PRODUCTEN, BOEKEN OF DIENSTEN DIE IN OF VIA DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJST HET BEDRIJF ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF.

Beperking van aansprakelijkheid

U GAAT ERMEE AKKOORD HET BEDRIJF VAN ENIGE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID OF VERLIES VRIJ TE STELLEN DIE U OF ENIGE PERSOON OF ENTITEIT GEASSOCIEERD MET U KAN LIJDEN OF ONDERVINDEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE EN/OF DE BRONNEN DIE U MOGELIJK DOWNLOADT VAN DEZE WEBSITE. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR U VOOR ENIGE SOORT SCHADE, INCLUSIEF DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, RECHTVAARDIGE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

.

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE IN OF VIA DE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN, KUNNEN ONJUISTHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJZIGINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE HIERIN. HET BEDRIJF EN/OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN OP ELK MOMENT VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE WEBSITE.

HET BEDRIJF EN/OF HAAR LEVERANCIERS DOEN GEEN VERKLARINGEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN JUISTHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFISCHE AFBEELDINGEN DIE OP DE WEBSITE ZIJN OPGENOMEN, VOOR WELK DOEL DAN OOK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET, WORDEN AL DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFISCHE AFBEELDINGEN “ZOALS HET IS” GELEVERD ZONDER GARANTIE OF VOORWAARDE VAN WELKE AARD DAN OOK. HET BEDRIJF EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFISCHE AFBEELDINGEN, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET, ZAL HET BEDRIJF EN/OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE SCHADE WELKE DAN OOK, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADEVERGOEDING VOOR VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE MANIER VERBONDEN IS MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE OF GERELATEERDE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, MET HET LEVEREN VAN OF HET NIET KUNNEN LEVEREN VAN DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFISCHE AFBEELDINGEN DIE VIA DE WEBSITE ZIJN VERKREGEN, OF OP ENIGE ANDERE MANIER DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, ONGEACHT OF DEZE IS GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS HET BEDRIJF OF EEN VAN HAAR LEVERANCIERS OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. OMDAT SOMMIGE STATEN/JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, GELDT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET VOOR U. ALS U NIET TEVREDEN BENT MET ENIG DEEL VAN DE WEBSITE OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE REMEDIE HET STOPPEN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

Neem contact met ons op

Het Bedrijf verwelkomt uw vragen of opmerkingen over de Disclaimer:

Daphne Vlietman
Schoonoord 82

2215 EH Voorhout, Nederland

E-mailadres: d.vlietman@gmail.com

Van kracht vanaf 20 augustus 2023